Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.
 2. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training / event worden afgelast.
 3. De deelnemer is verplicht eventueel fysiek onbehagen, extreme vermoeidheid of blessures te melden bij de instructeur vóór aanvang van de les, of indien zulks tijdens de
  les ontstaat, dit tijdens de les te melden bij de instructeur.
 4. Deelname aan een training geschiedt geheel op eigen risico. Basic training / CrossFit Gorinchem of trainers die werkzaam zijn voor ons zijn niet aansprakelijk voor enige blessure of andere lichamelijke schade die de deelnemer mocht oplopen tijdens of ten gevolge van een training.
 5. Basic training / CrossFit Gorinchem is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54636744
 6. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Basic training CrossFit Gorinchem is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Basic training CrossFit Gorinchem georganiseerde activiteiten.
 7. Een training is intensief en blessure gevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of overgewicht hebt, of indien je een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raden wij je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts.
 8. Basic training behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
 9. Inschrijven voor één proefles van de trainingen van Basic training CrossFit Gorinchem kan uitsluitend na aanmelding via de website: https://www.basic-training.nl/ of onze gebruikersapplicatie PersonaltrainerApp; https://app.personaltrainerapp.nl/account?id=2343
 10. Betaling van de kosten voor een rittenkaart en / of abonnement zijn per maand (Aanbod is min 6 lessen per maand). dit geschiedt via overschrijving op rekening nummer NL79 INGB 0005 8816 48 t.n.v. Basic training o.v.v. “strippenkaart Bootcamp + naam deelnemer”.
 11. Alle betalingen gaan via de Personaltrainer.app.
 12. Er zijn geen terugbetalingen mogelijk op je strippenkaart en / of abonnement. De strippenkaart en / of het abonnement zijn persoonlijk en niet overdraagbaar en heeft een geldigheidsduur respectievelijk 6 maanden. Al onze abonnementen worden stilzwijgend verlengd tot wederopzegging.
 13. Jezelf afmelden van een les kan maximaal 4 uur van te voren hierna zal er een strip in rekening worden gebracht. Ook bij 1, 2 of 3x maandelijkse abonnementen betekend dit dat er een credit verloren gaat.
 14. Je stemt ermee in dat jouw gegevens door Basic training / CrossFit Gorinchem bewaard zullen worden. Basic training verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.
 15. We gebruiken je email adres voor contact momenten en informatie mail.
 16. Voor onze marketing gebruiken we media die we tijdens de lessen gemaakt hebben. Ook voor reclame doeleinden, Wil je hier niet gebruik van maken. Stuur ons een email dan houden we hier rekening mee.
 17. Bij inschrijving en/of meedoen aan een van onze trainingen ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.
 18. Onze AVG werkwijze/ regels kan je hier inzien.
'.