Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.

2. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.

3. De deelnemer is verplicht eventueel fysiek onbehagen, extreme vermoeidheid of blessures te melden bij de instructeur vóór aanvang van de les, of indien zulks tijdens de
les ontstaat, dit tijdens de les te melden bij de instructeur.

4. Deelname aan een training geschiedt geheel op eigen risico. Basic training of trainers die werkzaam zijn voor Basic training coaching zijn niet aansprakelijk voor enige blessure of andere lichamelijke schade die de deelnemer mocht oplopen tijdens of ten gevolge van een training.

5. Basic training is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54636744

6. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Basic training is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Basic training georganiseerde activiteiten.

7. Een training is intensief en blessure gevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of overgewicht hebt, of indien je een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raden wij je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts.

8. Basic training behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

9. Inschrijven voor één proefles van de trainingen van Basic training kan uitsluitend na aanmelding via de site: http://www.basic-training.nl/ en stuur een email naar
Boot@basic-training.nl .

10. Betaling van de kosten voor een 10 rittenkaart á € 80,- of abonnement zijn 50 € per maand (Aanbod is min 6 lessen per maand). dit geschiedt via overschrijving op rekening nummer NL79 INGB 0005 8816 48 t.n.v. Basic training o.v.v. “strippenkaart Bootcamp + naam deelnemer”. Alle betalingen gaan via de Personaltrainer.app.

11. Er zijn geen terugbetalingen mogelijk op je Bootcamp strippenkaart. De strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar en heeft een geldigheidsduur respectievelijk van 6 maanden.

12. Jezelf afmelden van een les kan maximaal 12 uur van te voren hierna zal er een strip in rekening worden gebracht

13. Je stemt ermee in dat jouw gegevens door Basic training bewaard zullen worden. Basic training verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

14. Bij inschrijving of meedoen aan een bootcamp training ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.

'.